Menú Principal

Trámites

Tramite

Responsable

Horario

Fono

Extranjería y Asesoría Jurídica Claudio San Martín F. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877936

Audiencias Luis Soto Silva 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs 

612580039

 224877946

Sistema Protección Social Macarena León G. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877934

Oirs  Johana Miranda M. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877937

Ayuda Social José Luis Barrientos A.  08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877944

Subsidio Aéreo Aurelio Bahamonde M. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877939

Compras y Adquisiciones Sergio Andrade L. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877942

 

Planificación y proyectos-Fondo  Social Presidente de la República Cecilia Vivar G. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs. 

224877941

 

Credencial Residente Johana Miranda M. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs.

224877937

 

CoordinadorTerritorial -.- 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs.

612580039 

 

Asistencia en Planificación y Proyectos Cecilia Vivar G. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs

224877941

 

Personal y Finanzas Andrea Gutierrez R. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs.

224877935

 

Departamentos Pasos Fronterizos Patricia Guzmán B. 08:00- 13:00 hrs.14:00 a 16:30 hrs

224877932